Fiska

Fiske i Ale Kommun

I Ale finns alla möjligheter till ett rikt friluftsliv. I från Surtesjön når du ett sammanhängande sjösystem att paddla i, med Gäddevattnet, Stentjärn, Skyrsjön och Kroksjön.

Ale har 180 sjöar som är större än en hektar.

Ale är också ett eldorado för sportfiskaren. Stora Kroksjön, Abborresjön, är några exempel.

20200814 190305

Göta älv Göteborg-Ale

Kortfiskeområdet sträcker sig från Göteborg till Jordfallsbron i Bohus. I området finns gott om abborre, gädda, brax med mera. Fiskekort (Gula kortet) säljs av sportfiskarna Göteborg. Mer info om fiskekort och fisket hittar du på www.fiskekort.se/gulakortet

 

Göta älv-Grönån

Kortfiskeområdet sträcker sig från Jordfallsbron i söder till Lilla Edets södra kommungräns i norr och i Grönån från Älvängen till några kilometer norr om Skepplanda, områdena är markerade med skyltar se karta.

I området finns gott om stora gäddor och mycket abborre, braxen med mera.

Fiskekort sälj av Alefiskarna och du köper det på www.ifiske.se.

Här finns också tips om fisket i området.

 

Fiske i sjöar

Kroksjön är ett put and take vatten (put and take= inplanterad ädelfisk). Regnbåge utplanteras ett antal gånger under säsongen men sjön har även ett litet bestånd av fjällröding.

Abborresjön är ett put and take vatten med regnbåge

Böljesjön är ett put and take vatten med regnbåge enbart för flugfiske.

Ottersjön är en familjesjö med put and take där även mete är tillåtet. I sjön finns abborre, gädda och regnbåge. Här finns också en liten brygga för barn och en handikapptoalett

Fiskekort till ovan sjöar köper du i automater eller via www.abborresjon.se.

Valsjön är en familjesjö där man får fiska både sommar som vinter. I sjön finns abborre, gädda, mört, regnbåge, öring, lake och enstaka rödingar. De vanligaste fisksätten är tillåtna här såsom mete, spinn, flugfiske, pimpel.

Fiskekort köper du på www.ifiske.se/fiske-valsjon.htm.

 

Mollsjön

I Mollsjön kan du fiska abborre, gädda och mört. Här kan du även fiska på vintern.
Fiskekort sälj av fiskevårdsområdet. Kontakta magnus.mollsjon@gmail.com för mer information.

I övriga vattendrag och sjöar är fiske förbjudet