Kollektivtrafiken i Ale Kommun

Pendeltåg med fem stationer

 

 

 

I Ale kommun finns fem pendelstationer. Under högtrafik går
tågen varje kvart mellan Ale och Göteborg. Tågen, tillsammans med
kompletterande busstrafik och pendelparkeringar för både cykel och bil, gör det enkelt för dig som vill resa kollektivt i Ale.

Pendelstationerna finns i orterna Älvängen, Nol, Nödinge, Bohus och Surte. Härifrån går tågen med kvartstrafik under högtrafik.

  1. Tider och avgångar i Västtrafiks reseplanerare

 

 

 

Busslinjer

 

 

 

 

Förutom pendeltåget finns även busstrafik som trafikerar fasta busslinjer runt om i Ale kommun. På Västtrafiks webbplats kan du hitta mer information om busslinjer och vilka delar de trafikerar.

  1. Tider och avgångar i Västtrafiks reseplanerare